Apie mus

Mūsų vizija ir misija

Mūsų tikslas – išaiškinti Jums susidariusių gyvenimiškų situacijų teisinius aspektus, padėti apginti Jūsų teises bei teisėtus interesus bei kiek įmanoma efektyviau išspręsti problemas, kurios yra susiję su teisės taikymu.

Geriausia, kai sudėtingiausius klausimus bei kylančius ginčus galime išspręsti taikiai be ilgų teisminių procedūrų, pasitelkdami žinias, patirtį bei ne teisminius ginčų sprendimų būdus.

Teisininko patarimas bei išaiškinimai visada pravers, nes šiandieninis gyvenimas nestokoja netikėtumų bei sudėtingų situacijų, kurias spręsti yra būtinos gilios teisinės žinios bei gyvenimiška patirtis.

Mes niekada nebūsime didele advokatų kontora – korporacija, nes norime asmeniškai pažinti savo klientus, įsijausti į jų situaciją ir daryti tai, ką geriausiai išmanome. Mes nesiekiame nepamatuotų pelnų ir naudos, o taip pat nesinaudojame bet kokiomis priemonėmis, nes mums yra svarbiausia išlikti lojaliu savo klientui ir padėti jam spręsti teisinio pobūdžio problemas išimtinai teisėtais būdais. Mes nesiekiame daryti verslo, o vykdome profesinę veiklą.

Teisininkė – Advokatų kontoros įkūrėja

Dr. Liudvika Meškauskaitė

Dr. Liudvika Meškauskaitė (g. 1956 m. balandžio 27 d. Marijampolėje) – teisininkė, advokatė, Lietuvos advokatūros savivaldos veikėja, žiniasklaidos teisės, žmogaus teisių, konstitucinės, civilinės ir baudžiamosios teisės specialistė, Vilniaus universiteto (VU) ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentė, visuomenės veikėja.

1974 m. aukso medaliu baigė Kalvarijos vidurinę mokyklą. 1979 m. su pagyrimu – teisę VU Teisės fakultete, įgijo teisės magistro laipsnį, teisininko specialybę. 1994 m. stažavosi Vokietijos advokatų kontoroje „Brandenburg-Wilhelm-Warrelmann“ Hamburge. 2004 m. birželio 30 d. apgynė disertaciją tema „Žiniasklaidos teisė: visuomenės informavimo teisė, teoriniai ir praktiniai aspektai”, socialinių mokslų (teisės krypties) daktarė.

1979 m. Vilniaus 2-osios juridinės konsultacijos advokatūros stažuotoja. 1980-1989 m. Varėnos rajono advokatų kontoros vedėja, advokatė. 1989-1995 m. Vilniaus miesto 1-osios advokatų kontoros advokatė. Nuo 1997 m. Austrijos ambasados Lietuvoje advokatė patikėtinė. Nuo 1995 m. advokatės Liudvikos Meškauskaitės kontoros vadovė, advokatė. Nuo 1980 m. iki šiol Lietuvos advokatūros narė, advokatė. Nuo 2003 m. Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitrė. 

1999-2005 m. Lietuvos teisės universiteto Konstitucinės teisės katedros lektorė, žiniasklaidos teisės lektorė, nuo 2005 m. docentė, o nuo 2017 m. – partnerystės profesorė. 2001-2003 m. VU Žurnalistikos instituto ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja. Nuo 2006 m. VU Teisės fakulteto docentė. Nuo 2002 m. iki 2008 m. Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos narė.

1999-2000 m. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narė (paskirta Lietuvos Respublikos Seimo, pirmoji kadencija). 2005-2009 m. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narė (paskirta Lietuvos RespublikosSeimo, antroji kadencija). Nuo 1997 m. Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) tarybos narė, nuo 1997 iki 2017 m. LTD valdybos narė, nuo 2002 m. kovo 15 d. iki 2008 m. balandžio 18 d Lietuvos advokatų tarybos narė (pirmoji ir antroji kadencijos). Nuo 2011 m. iki 2014 m. Lietuvos advokatų tarybos narė (trečioji kadencija po pertraukos). Nuo 2014 m. iki 2018 m. Lietuvos advokatų tarybos narė (ketvirtoji kadencija po pertraukos). Nuo 2011 m. iki 2014 m. Lietuvos advokatūros Tarybos pirmininko pavaduotoja. Nuo 2022 m. Lietuvos advokatų tarybos narė (penktoji kadencija).

Nuo 1997 m. iki 2020 m. Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos narė. 1998–1999 m. Atviros Lietuvos fondo ekspertė. 2004 m. Žmogaus teisių stebėjimo instituto prie Atviros Lietuvos fondo ekspertė. Parengė apžvalgos „Žmogaus teisės Lietuvoje 2003 metais” skyrių „Teisė į informaciją Lietuvoje”. Nuo 2004 m. iki 2008 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos narė (deleguota Lietuvos teisininkų draugijos). Nuo 2016 m. iki 2018 m. Europos Tarybos vykdomų nuotolinių HELP mokymų teisės profesinalams vadovė. 2016 m. suteiktas tarptautinis HELP mokytojo sertifikatas.

1999-2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projekto rengimo darbo grupės, 2000 m. darbo grupės, rengusios Visuomenės informavimo įstatymo naują redakciją, narė. 2020 m. projekto “Nepriklausomas ekspertinis įvertinimas dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3010(2)” ekspertė, projekto koordinatorius – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Nuo 2021 m. vasario iki  2022 m. birželio projekto “Teisinio reguliavimo dėl strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo apibrėžtis. Civilinio proceso ir Baudžiamojo proceso kodeksų pataisos” darbo grupės narė. Projekto koordinatorius Lietuvos Respublikos Seimo narys V. Kernagis. Nuo 2021 m. vasario iki 2022 m. lapkričio projekto “Dėl Civilinio proceso kodekso 142 ir 296 straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 95(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-885 parengimo” darbo grupės narė, projekto koordinatorius – Lietuvos Respublikos Seimas. Nuo 2021 m. gegužės 19 d. iki 2022 m. lapkričio 9 d. projekto “Dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijų sistemos priežiūros” darbo grupės narė, projekto koordinatorius – Lietuvos Respublikos Seimas. 

2018 m. lapkričio 27 d. skaitė pranešimą konferencijoje “Žiniasklaidos teisė, šiandienos problemos ir lūkesčiai” Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje, rengėjas Litubos Respublikos Seimas. 2021 m. gegužės 24 d. skaitė pranešimą konferencijoje “Žmogaus teisės: kaip gynėme ir kaip ginsime” Lietuvos Respublikos Seime, rengėjas Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas. 2021 m. rugsėjo 3 d. skaitė pranešimą “Lietuva kalba, bet nesusikalba” “In Tegra House” Subartėnuose, Vilniaus apskrityje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Semokratija karantine. Susikalbėjimo galimybės”. 2021 m. lapkričio 24 d. skaitė pranešimą “Pasitikėjimo Lietuvos žiniakslaida problema Covid-19 pandemijos laikotarpiu: visuomenės informavimo teisinio reguliavimo iššūkiai” Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusioje tarptautinėjemokslinėje konferencijoje “Politinė lyderystė parlamentinėje demokratijoje”. 2021 m. lapkričio 26 d. skaitė pranešimą “Kodėl įstatymo leidėjai valstybės paramos žiniasklaidai srityje pasirinko nepriklausomo fondo modelį” Lietuvos Respublikos Seime vykusiame renginyje, skirtame Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įsteigimo 25 metų sukakčiai. 2022 m. vasario 14 d. skaitė pranešimą “Lietuva kalba, bet nesusikalba” Vilniuje vykusioje mokslinėje konferencijoje “Nueinanti pandemija – pasiliekančios problemos”.

Liudvika Meškauskaitė. Irmanto Sidarevičiaus nuotr. https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/advokates-silpnybe/

Nuo 2017 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus skyriaus narė. 2018 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu suteiktas meno kūrėjo statusas. Trys personalinės parodos (2002 m.) ir 7 kolekcijų (2014-2019 m.) pristatymai. Dainų autorė, nuo 2018 m. LATGA narė.

Bendraautorė “Nusikaltimo aukų socialinė situacija ir teisinė apsauga Lietuvoje”, Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro leidinys. Vilnius. 1999 m. – 98 psl. “Praktiniai patarimai smurtą patyrusioms moterims”. Vilnius. 1999 m. – 55 psl. Lietuvos radijas ir televizija 1996-2000 m. (Autorė straipsio “Visuomenės informavimo Lietuvoje teisinis reguliavimas”) Lietuvos radijo ir televizijos komisijos leidinys. Vilnius. 2000 m. – 283 psl. Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė. Lietuvos teisės universiteto monografija. (autorė temos “Teisė į gyvenimo neliečiamumą). Vilnius. 2002 m. – 426 psl. Žmogaus teisės privataus Lietuvoje. Vilnius. 2001 m. Valstybė ir asmens teisės. Teisingumo ministerijos ir Jungtinių tautų vystymo programos leidinys. (Autorė temos “Žodžio laisvės ir saviraiškos teisės garantijos ir apribojimai Lietuvoje). 2005 m. – 58 psl. Lietuvos žurnalistų sąjungos almanacho “Žurnalistika” 2008 m., 2009 m. ir 2012 m. Asmens teisių gynimas: problemos ir sprendimai. Vilnius. 2014 m. (Autorė temos “Teisės į privatumą gynimas: teorija ir praktika), 719 psl. Žiniasklaidos vadovas. Vilnius, 2018 m. – 35 psl. Legal Guide for Journalists. Vilnius, 36 psl. Poradnik prawny dla dziennikarzy, 38 psl. Юридическое руководство для журналистов, 42 psl.

Liudvika Meškauskaitė. Irmanto Sidarevičiaus nuotr. https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/advokates-silpnybe/

Autorė monografijų: “Žiniasklaidos teisė: visuomenės informavimo teisė: teoriniai ir praktiniai aspektai”. Vilnius. Leidėjai – Teisinės informacijos centras ir Lietuvos teisės universitetas. Vilnius. 2004 m. – 320 psl. “Teisė į privatų gyvenimą”. Vilnius. Leidėjas – VĮ “Registrų centras”. Vilnius. 2015 m. – 336 psl. “Žiniasklaidos teisė: visuomenės informavimo teisė: teoriginiai aspektai”. Vilnius. Antras leidimas. Leidėjas – VĮ “Registrų centras”. Vilnius. 2018 m. – 476 psl. Visuomenės informavimo etikos kodekso pripažinimo negaliojančiu administracinio teismo sprendimu konstituciniai aspektai. 497-539 psl. – Autorių kolektyvas. Konstitucija ir teisinė sistema. Mykolo Riomerio universitetas. Vilnius. 2001 m. 700 p. Daugiau nei 20 mokslinių straipsnių autorė.

2000 m. apdovanota Lietuvos teisingumo ministro padėkos raštu už darbą, kuriant ir kodifikuojant Lietuvos teisę. 2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. 2010 m. Lietuvos Žmogaus Teisių stebėjimo institutas paskyrė Žmogaus teisių šauklio apdovanojimą. 2016 m. apdovanota Austrijos auksinio garbės ženklu už nuopelnus Austrijos Respublikai.

Kiti komandos nariai

Sėkmė priklauso nuo komandos. Visi mūsų komandos nariai yra aukštos kvalifikacijos, motyvuoti ir patyrę. Vadovaujamės sąžiningumu, kaip pagrindiniu mūsų veiklos ir komandos principu.

Kristina čeredničenkaitė
Advokatė nuo 2008 m.

Aušra Murauskaitė
Advokatė nuo 2008 m.

 

Stella Lipnevičiūtė
Teisininkė

2020 m. Vilniaus universitetas, teisės bakalauras ir magistras.

2016. The Institute of Banking (Airija), finansų kvalifikacija.

2011 m. Irish Tax Institute (Airija), mokesčių kvalifikacija.