Teisinės paslaugos

Pagrindinės praktikos sritys, kuriose specializuojamės

Mūsų teisininkų komanda specializuojasi asmens duomenų apsaugos ir privatumo, civilinės ir civilinio proceso teisės, konstitucinės teisės, žmogaus teisių, baudžiamojo ir baudžiamojo proceso teisės, draudimo teisės, tarptautinės privatinės teisės, šeimos teisės, paveldėjimo teisės, sutarčių teisės ir kitais teisiniais klausimais. 

Parengsime Jums ikivedybinę ar povedybinę sutartį, pakonsultuosime santuokos sudarymo, sutuoktinių teisių bei pareigų klausimais. Paaiškinsime paveldėjimo klausimus bei santuokinio turto teisinio režimo plonybes. Padėsime įveikti santuokinio gyvenimo krizę, išaiškinsime santuokos nutraukimo teisines pasekmes. Mūsų moto-jei gali, nesiskirk.

Jeigu tvirtai nusprendėte išsituokti, patarsime Jums, kaip tai padaryti. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno sutuoktinio prašymu, dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės, gyvenimo skyrium nustatymas (separacija); kaltės dėl santuokos nutraukimo ir neturtinės žalos iš kaltojo sutuoktinio priteisimas; santuokoje įgyto turto padalijimas, sutuoktinio, nukentėjusio nuo kito sutuoktinio nesąžiningų veiksmų tvarkant šeimos turtą gynimas, sutuoktinio investavusio asmenines lėšas į šeimos turtą teisių gynimas, sutuoktinių turto tvarkymo klausimai.

Susitarimai ir ginčai dėl vaikų: vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo su tėvais bei artimaisiais giminaičiais tvarkos nustatymas, uzufrukto į gyvenamąją patalpą nepilnamečių vaikų naudai nustatymas, išlaikymo vaikams, taip pat ir išlaikymo įsiskolinimo, priteisimas, priteistų alimentų dydžio ir formos pakeitimas, išlaikymo pilnamečiams vaikams priteisimas.

Tėvystės (motinystės) teisių apribojimas, tėvystės nustatymo ir nuginčijimo klausimai.

Įvaikinimo klausimai, globos, rūpybos pilnamečiams ir nepilnamečiams nustatymas, asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu.

Konsultuojame klausimais, susijusiais su testamento sudarymu, palikimo priėmimu ir atsisakymu.

Rengiame dokumentus teismui dėl palikimo pagal apyrašą priėmimo, dėl juridinio fakto, kad įpėdinis palikimą priėmė faktiškai pradėdamas jį valdyti, nustatymo; atstovaujame įpėdinių interesams teisme dėl teisės į privalomąją palikimo dalį, taip pat ginčijant įpėdinio ar asmens pretenduojančio į palikimą paveldėjimo teises.

Didelė patirtis, atstovaujant Klientams ginant jų teisę į vardą, garbę, orumą, žmogaus privatų gyvenimą, dalykinę reputaciją, atvaizdą, pacientų teises. Teikiame konsultacijas dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei Skaitmeninių paslaugų akto taikymo praktikoje.

Konsultuojame sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais.

Rengiame sutarčių projektus, atliekame pateiktų sutarčių teisinį įvertinimą: pirkimo-pardavimo, nuomos, jungtinės veiklos, paskolos, rangos, subrangos, paslaugų teikimo ir kt.

Atstovaujame Kliento interesams ginčuose, kylančiuose iš ikisutartinių ir sutartinių santykių.

Atstovaujame darbuotojų ir darbdavių interesams darbo ginčuose, ginčuose dėl darbdavio ar darbuotojo padarytos žalos atlyginimo, ginčuose dėl darbo sutarties sudarymo ar nutraukimo teisėtumo.

Bendraturčių santykiai.

Konsultuojame bendrosios nuosavybės valdymo ir įgyvendinimo klausimais.

Rengiame susitarimus tarp bendraturčių dėl bendro turto valdymo, naudojimosi tuo turtu ir išlaikymo.

Atstovaujame Klientų interesams sprendžiant ginčus tarp bendraturčių, tame tarpe ginčus dėl atsidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, vedame derybas dėl taikaus ginčų išsprendimo.

Atstovaujame derybose ir teismuose sprendžiant ginčus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, sutartinės ir deliktinės atsakomybės taikymo tiek teisminėje, tiek ikiteisminėje ginčo stadijoje. Teikiame konsultacijas.

Atstovavimas sprendžiant ginčus.

Atstovaujame Klientų interesams sprendžiant ginčus teisme bei siekiant taikaus ginčo sureguliavimo labiausiai atitinkančio Kliento interesus.

Vadovaujamės nuostata, kad teisminis ginčo sureguliavimas yra kraštutinė priemonė.

Skolų išieškojimas.

Sutarčių teisė.

Atstovavimas įvairių instancijų teismuose bei arbitraže.

Baudžiamojo teisė – atstovavimas nukentėjusiems bei žmogaus teisių klausimai, kylantys iš baudžiamosios teisės.

Bendradarbiaukime kartu

Atliksime išsamią problemos teisinę analizę

siųsti užklausą